Zakat Fitrah dalam Hadis-Hadis Nabi Muhammad SAW : donasi.id

 

 

 

Pengertian dan Pentingnya Zakat Fitrah

Salam sejahtera kepada pembaca yang budiman, pada artikel kali ini kita akan membahas mengenai zakat fitrah dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim pada bulan Ramadan sebagai bentuk penyucian jiwa dan pembersihan harta.

Zakat fitrah memiliki peranan penting dalam agama Islam, di mana melalui kewajiban ini umat Muslim diperintahkan untuk membantu sesama yang membutuhkan, memperkuat ikatan kebersamaan dalam masyarakat, dan menyucikan harta yang dimiliki.

Dalam melakukan zakat fitrah, Nabi Muhammad SAW memberikan contoh melalui hadis-hadis yang menjadi pedoman bagi umat Muslim. Berikut ini adalah beberapa hadis terkait zakat fitrah yang perlu kita ketahui:

1. Hadis tentang Kewajiban Membayar Zakat Fitrah

Di antara hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menegaskan kewajiban membayar zakat fitrah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud:

“Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah bagi setiap Muslim, yaitu sebesar satu sha’ (sekitar 3,5 liter) dari kurma, gandum, kismis, dan kacang-kacangan. Wajib dikeluarkan sebelum shalat Idul Fitri.”

Dari hadis ini, kita dapat memahami bahwa zakat fitrah merupakan tanggung jawab setiap Muslim dan harus dibayarkan sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri.

Selengkapnya tentang hadis ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No Hadis Penjelasan
1 “Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah bagi setiap Muslim.” Menegaskan kewajiban membayar zakat fitrah
2 “Zakat fitrah sebesar satu sha’ (sekitar 3,5 liter) dari kurma, gandum, kismis, dan kacang-kacangan.” Menjelaskan jumlah yang harus dikeluarkan
3 “Wajib dikeluarkan sebelum shalat Idul Fitri.” Mengatur waktu pembayaran zakat fitrah

2. Hadis tentang Penerima Zakat Fitrah

Salah satu hadis yang menjelaskan penerima zakat fitrah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

“Nabi Muhammad SAW mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari ucapan yang sia-sia dan perbuatan yang tidak bermanfaat. Makanan pokok pada zaman itu adalah kurma, gandum, kismis, dan kacang-kacangan.”

Dari hadis ini, dapat kita pahami bahwa zakat fitrah ditujukan untuk membantu orang yang berpuasa dengan memberikan makanan pokok yang dapat memenuhi kebutuhan mereka.

Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai hadis ini:

3. Hadis tentang Waktu Pembayaran Zakat Fitrah

Seputar waktu pembayaran zakat fitrah, terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud:

“Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah bagi setiap Muslim, yaitu sebelum orang-orang keluar untuk menunaikan shalat Idul Fitri.”

Hadis ini menunjukkan bahwa zakat fitrah harus dikeluarkan sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri demi menegaskan keutamaan membayar zakat fitrah dalam menyucikan jiwa dan menghadapi hari raya dengan hati yang bersih.

Informasi lebih lanjut tentang hadis ini dapat dilihat pada tabel berikut:

No Hadis Penjelasan
1 “Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah bagi setiap Muslim.” Menegaskan kewajiban membayar zakat fitrah
2 “Wajib dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk menunaikan shalat Idul Fitri.” Mengatur waktu pembayaran zakat fitrah

Tanya Jawab seputar Zakat Fitrah

1. Apa itu zakat fitrah?

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim pada bulan Ramadan sebagai bentuk penyucian jiwa dan pembersihan harta.

Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

No Pertanyaan Jawaban
1 Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim pada bulan Ramadan sebagai bentuk penyucian jiwa dan pembersihan harta.

2. Apa tujuan dari zakat fitrah?

Zakat fitrah memiliki tujuan untuk membantu sesama yang membutuhkan, memperkuat ikatan kebersamaan dalam masyarakat, dan menyucikan harta yang dimiliki.

3. Kapan waktu pembayaran zakat fitrah?

Zakat fitrah harus dikeluarkan sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri.

4. Siapa yang berhak menerima zakat fitrah?

Zakat fitrah ditujukan untuk membersihkan orang yang berpuasa dari ucapan yang sia-sia dan perbuatan yang tidak bermanfaat, dengan memberikan makanan pokok yang dapat memenuhi kebutuhan mereka.

5. Berapa jumlah zakat fitrah yang harus dikeluarkan?

Jumlah zakat fitrah yang harus dikeluarkan adalah sebesar satu sha’ (sekitar 3,5 liter) dari kurma, gandum, kismis, dan kacang-kacangan.

Sumber :